Kim Kardashian Promotes GLAM Perfume at Kardashain Khaos

Kim Kardashian Promotes GLAM Perfume at Kardashain Khaos
Businesswoman and reality star Kim Kardashian appeared in Las Vegas to promote her GLAM perfume which “draws on the glamour of her Hollywood lifestyle” at Kardashain Khaos at the Mirage (Photo credit: Denise Truscello / WireImage www.DeniseTruscello.net)

More photos coming soon…

Kim Kardashian promotes GLAM Perfume at Kardashain Khaos in Las Vegas
Kim Kardashian promotes GLAM Perfume at Kardashain Khaos in Las Vegas

Photo credit: Denise Truscello / WireImage www.DeniseTruscello.net.

Kim Kardashian promotes GLAM Perfume at Kardashain Khaos in Las Vegas
Kim Kardashian promotes GLAM Perfume at Kardashain Khaos in Las Vegas

Photo credit: Denise Truscello / WireImage www.DeniseTruscello.net.